Spotkanie refleksyjne

Utworzono: 15-02-2021

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków, beneficjentów, potencjalnych wnioskodawców i osoby aktywne w lokalnej społeczności na spotkanie refleksyjne.

W tym roku spotkanie będzie miało formę webinarium,

które odbędzie sie we wtorek, 23 lutego 2020 r. o godz. 11.00.

Podczas spotkania m.in. spróbujemy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
- Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
- Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęciu udziału w spotkaniu pisząc na adres mailowy biuro@bursztynowypasaz.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 19.02.2021 r.

Grafika #0: Spotkanie refleksyjne