Spotkanie refleksyjne

Utworzono: 16-02-2018

W dniu 26 stycznia w biurze LGD w Gniewinie odbyło się Spotkanie Refleksyjne Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. Spotkanie było prowadzone w formie warsztatu i jest ono elementem ewaluacji wewnętrznej LGD mającej na celu m.in. :
- bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ,
- realizację wskaźników oraz budżetu LGD ,
- ocenę dotychczasowych efektów realizacji harmonogramu naborów,
- ocenę organizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej,
- omówienie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze działania LGD.
Omówione zostały również problemy wynikające z bieżącej działalności LGD w 2017r., dotyczące w szczególności kwestii proceduralnych przy ogłaszanych naborach.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób reprezentujących Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę ds. PROW Stowarzyszenia. Warsztat prowadzili pracownicy biura LGD, którzy przedstawili szczegółowe dane związane z realizacją zapisów umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyskusji oraz konstruktywne uwagi dotyczące naszych działań. Posłużą nam one do zwiększenia jakości usług świadczonych przez Stowarzyszenie oraz będą podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu ewentualnych zmian.

Materiały omawiane na spotkaniu:

- plik w formacie pdf
- plik w formacie power point

Grafika #0: Spotkanie refleksyjne
Grafika #1: Spotkanie refleksyjne
Grafika #2: Spotkanie refleksyjne
Grafika #3: Spotkanie refleksyjne
Grafika #4: Spotkanie refleksyjne
Grafika #5: Spotkanie refleksyjne
Grafika #6: Spotkanie refleksyjne