Szkolenie Gminne 29.01.2015r. ODR

Utworzono: 22-01-2015

S Z K O L E N I E G M I N N E

„Kierunki rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na pomorskiej wsi i możliwości jej dofinansowania w latach: 2015-2020”

29.01.2015r godz. 1000

sala narad BS Krokowa ul. Żarnowiecka 1

Grafika #0: Szkolenie Gminne 29.01.2015r. ODR
Grafika #1: Szkolenie Gminne 29.01.2015r. ODR