Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Utworzono: 07-04-2014

Wyjątkowo bo podczas jednego posiedzenia, zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W związku z tym iż wszystkie wnioski otrzymały maksymalną liczbę punktów Rada ds. LSR dokonała wyboru projektów z pominięciem procedury odwoławczej. W załączeniu przedstawiamy listy operacji ocenionych oraz wybranych.

Lista wniosków ocenionych TiRM 2014

Lista operacji wybranych TiRM 2014

Grafika #0: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw