UMOWA PODPISANA

Utworzono: 01-01-2021

Partnerzy projektu współpracy:
- Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
- Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Poddziałanie: 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


Tytuł Operacji: „Questy Kaszub Północnych”

Cel operacji:

Wprowadzenie nowego produktu turystycznego w postaci 10 questówwykorzystujących lokalne zasoby historyczne, kulturowe, turystyczne i przyrodnicze oraz przeszkolenie 30 osób z obszarów objetych Lokalnymi Strategiami Rozwoju z zasad tworzenia questów, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Efekty realizacji operacji:

- organizacja 1 szkolenia z zasad tworzenia questów, w którym weźmie udział 30 osób z obszaru objętego Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
- organizacja 3 wydarzeń / inauguracji projektu
- realizacja jednego projektu współpracy oraz 1 projektu skierowanego do wszystkich grup docelowych
- realizacja jednego projektu współpracy skierowanego do rybaków, mieszkańców i branży turystycznej
- ilość LGD bioroących udział w projekcie - 2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Grafika #0: UMOWA PODPISANA