UMOWA Z KSOW PODPISANA

Utworzono: 31-05-2021
UMOWA Z KSOW PODPISANA grafika

W wyniku rozstrzygniętego konkursu dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w dwuletnim Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż otrzymało dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł. Operacja została współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tytuł Operacji: „AKTYWNE SOŁECTWO w koncepcji inteligentnych wiosek”
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 18.000,00 zł
Termin realizacji operacji: od 01.05.2021 do 30.06.2021

Cel operacji:

Promowanie dobrych praktyk zrealizowanych w latach 2018 – 2020 wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek, w zakresie aktywizacji lokalnego społeczeństwa na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz podejmowania partnerstw międzysektorowych, na obszarze działania LGD.

Efekty realizacji operacji:

Wyłonienie i nagrodzenie 9 najbardziej aktywnych, innowacyjnych Wnioskodawców z obszaru gmin Gniewino i Wejherowo, którzy w latach 2018 – 2020 zrealizowali aktywności wpisujące się w koncepcję Smart Villages (efekt jest zgodny z celem KSOW nr 2.4 wskazanym w części III pkt 2 formularza wniosku, ponieważ poprzez wyróżnienie Wnioskodawców w bezpośredni sposób przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowanych „smart” inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich).

Ty również możesz zostać partnerem KSOW. Jeśli Twoja organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jeśli jesteś zainteresowany współpracą z innymi, a także chcesz poszerzać swoją wiedzę oraz uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach i konkursach – zarejestruj się w bezpłatnej bazie partnerów KSOW.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.