Uwaga!

Utworzono: 01-03-2017

Proszę pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z ubieganiem się o pomoc:

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż mieszczącym się przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, pierwsze piętro, wejście z lewej strony budynku).

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

Przyjmując wniosek pracownik biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów w kolejności, która wynika z INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH dołączonej do Wniosku o przyznanie pomocy, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

Grafika #0: Uwaga!