Uwaga!!! Bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków w ramach tzw. Małych Projektów

Utworzono: 17-04-2013

W dniach 17- 31 maja 2013 Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” organizuje nabór wniosków do dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” czyli operacji, które mają się przyczynić do integracji i aktywizacji społeczności z obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju. Dofinansowanie dla Wnioskodawców wynosi 80% sumy kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 50 tys. złotych. Konkurs jak i szkolenia są współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Serdecznie zapraszamy !!!

Ogłoszenie o szkoleniach - Małe Projekty

Grafika #0: Uwaga!!! Bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków w ramach tzw. Małych Projektów