Uwaga wnioskodawcy i beneficjenci !

Utworzono: 29-04-2020
Na podstawie art. 42b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020, poz. 217 z późn.zm)

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP dokumentów (w tym wniosków o płatność)
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymogów określonych w cyt. przepisie Ustawy.

Dokumenty należy przesyłać na adres:
/x7tx0no864/SkrytkaESP
lub
/x7tx0no864/Skrytka
Informujemy, że dokumenty opublikowane w określonym formacie danych (np. wniosek o płatność, załączniki) winny być składane w tych formatach. Pozostałe dokumenty, dla których nie określono formatu można składać w formacie: docx, xml lub pdf.

Grafika #0: Uwaga wnioskodawcy i beneficjenci !