Uwaga! Zmiana rozporządzenia oraz wzorów formularzy wniosków

Utworzono: 14-09-2016

Szanowni Państwo,

W zwiazku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność" objętego Progarmem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z).

Nowe wersje formularzy dostępne w zakładce > do pobrania > wzory wniosków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Grafika #0: Uwaga! Zmiana rozporządzenia oraz wzorów formularzy wniosków