Ważna informacja

Utworzono: 20-04-2017

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej przypominamy, że:

- zgodnie z zapisami par. 4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lat 2014-2020”, pomoc jest przyznawania jeśli minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. W praktyce oznacza to, że wskazana w punkcie 7.1 Biznesplanu „Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji” kwota w wierszu „wydatki ogółem” musi wynosić co najmniej 50 tys. złotych, aby projekt miał szansę na wybór.

- zgodnie z zapisami par. 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lat 2014-2020”, koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych. Niedopuszczalna jest też sytuacja sztucznego dzielenia kosztów, aby ubiegać się o pomoc publiczną z dwóch źródeł np. z PROW i Powiatowego Urzędu Pracy.

Grafika #0: Ważna informacja