Wybór operacji - Małe projekty IV

Utworzono: 12-03-2013

Rada ds. PROW w dniu 11 marca 2013 roku wybrała do dofinansowania operacje w ramach tzw. Małych prjektów. Poniżej znajduje się Lista wniosków wybranych oraz niewybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dostępna w konkursie pozowliła na dofinansowanie 14 operacji. Wszystkie operacje wybrane, zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie przejdą ostateczną ocenę, która pozwoli na podpisanie umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR według liczby uzyskanych punktów

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR według liczby uzyskanych punktów

Grafika #0: Wybór operacji - Małe projekty IV