Wybór operacji - Małe Projekty V

Utworzono: 27-06-2013

Rada ds. PROW w dniu 26 czerwca 2013 roku wybrała do dofinansowania operacje w ramach tzw. Małych Projektów. Poniżej znajduje się Lista wniosków wybranych oraz niewybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dostępna w konkursie pozwoliła na dofinansowanie 8 operacji. Wszystkie operacje wybrane, zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie przejdą ostateczną ocenę, która pozwoli na podpisanie umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR według liczby uzyskanych punktów

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR według liczby uzyskanych punktów

Grafika #0: Wybór operacji - Małe Projekty V