WYBRANE OPERACJE - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Utworzono: 07-01-2013

W dniu 4 stycznia 2013r. Rada ds. PROW zebrała się na XIV posiedzeniu, którego tematem był wybór operacji do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Efektem obrad jest wybór 6 operacji do dofinasowania zgodnie z prezentowaną poniżej listą. Wnioski wraz załącznikami zostaną przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszej weryfikacji.

Lista operacji wybranych

Grafika #0: WYBRANE OPERACJE - ODNOWA I ROZWÓJ WSI