WYJAŚNIENIA

Utworzono: 07-02-2018

W związku w często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi okresu prowadzania działalności, który jest wystarczający, aby móc ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej informujemy, iż zgodnie z zapisami par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność.

Oznacza to również, że na dzień składania wniosku
działalność nie może być zawieszona!

Grafika #0: WYJAŚNIENIA