Wyniki

Utworzono: 09-01-2019
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” informuje, że z dniem 7 stycznia 2019 r. upłyną termin przyjmowania koncepcji scenariuszy na temat życia w zgodzie z ekologią oraz jego realizacji w 3 szkołach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (gminy Gniewino i Wejherowo), zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/1/2019 PROW.

Do siedziby LGD wpłynęło 5 odpowiedzi, w tym 4 oferty. W ramach oceny zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym, komisja wyłoniła do realizacji scenariusz opracowany przez firmę INTEREDU z Pucka.
Grafika #0: Wyniki