WYNIKI

Utworzono: 27-06-2019
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 18/2019 i 19/2019 w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło łącznie 6 wniosków.
Nabór 18/2019 - 6 wniosków
Nabór 19/2019 - 0 wniosków
25 czerwca 2019 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z XLII posiedzenia Rady ds. PROW 25.06.2019 r. Gniewino - pdf

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 18/2019 - jpg
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 18/2019 - pdf
- - Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR po weryfikacji protestów - pdf
Grafika #0: WYNIKI