WYNIKI

Utworzono: 23-04-2021

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 27/2021 w ramach działania "Na rzecz zachowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturalno - historycznych, w tym tradycji regionalnych" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynął 1 wniosek.

21 kwietnia 2021 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 21.04.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 27/2021 - pobierz

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 27/2021 - pobierz

Grafika #0: WYNIKI