Wyniki naborów

Utworzono: 11-02-2019
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018, 11/2018, 12/2018 i 13/2018 w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło łącznie 8 wniosków.
Nabór 10/2018 - 3 wnioski
Nabór 11/2018 - 0 wniosków
Nabór 12/2018 - 2 wnioski
Nabór 13/2018 - 3 wnioski
6 lutego 2019 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf

Nabór 10/2018
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 10/2018 - plik w formacie png
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 10/2018 - plik w formacie png

Nabór 11/2018
Nie wpłynęły żadne wnioski.

Nabór 12/2018
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf

Nabór 13/2018
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf

Operacja Własna
Podczas posiedzenia Rada ds. PROW dokonała również oceny operacji własnej LGD dotyczącej organizacji zajęć o tematyce ekologicznej dla dzieci szkolnych z terenu gmin Gniewino i Wejherowo.

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju - plik w formacie pdf
Grafika #0: Wyniki naborów