WYNIKI NABORÓW

Utworzono: 26-04-2019
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 14/2019, 15/2019, 16/2019 i 17/2019 w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło łącznie 5 wniosków.
Nabór 14/2019 - 2 wnioski
Nabór 15/2019 - 0 wniosków
Nabór 16/2019 - 1 wniosek
Nabór 17/2019 - 2 wnioski

24 KWIETNIA 2019 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf

Nabór 14/2019
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf

Nabór 15/2019
Nie wpłynęły żadne wnioski.

Nabór 16/2019
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf

Nabór 17/2019
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf

Grafika #0: WYNIKI NABORÓW