Wyniki naboru 23/2020

Utworzono: 27-11-2020
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 23/2020 w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynął 1 wniosek.
23 listopada 2020 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektu do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 23/2020 - pobierz
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 23/2020 - pobierz
Grafika #0: Wyniki naboru 23/2020