Wyniki naboru

Utworzono: 20-12-2017

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałaniaWsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

informujemy, że 18 grudnia br. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz zadecydowała o przyjęciu wniosku do realizacji.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF

Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 18 grudnia 2017 r. - plik w formacie PDF

Grafika #0: Wyniki naboru