Wyniki naboru 31/2021 promocja

Utworzono: 02-02-2022

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 31/2021 w ramach działania "Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynął 1 wniosek.

26 stycznia 2022 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz

- Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz

Grafika #0: Wyniki naboru 31/2021 promocja