Wyniki naboru 33/2022

Utworzono: 16-05-2022

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 28/2021 w ramach działania "Podejmowanie działalności gospodarczej" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło 8 wniosków.
11 maja 2022 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.