Wyniki naboru 34/2022

Utworzono: 07-11-2022
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 34/2021 w ramach działania "Rozwój działalności gospodarczej" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło 6 wniosków.
3 listopada 2022 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.