Wyniki naboru 7/2017

Utworzono: 10-04-2018

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm wpłynęło 14 wniosków.
6 kwietnia 2018 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 7/2018 - plik w formacie pdf

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 7/2018 - plik w formacie pdf

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 kwietnia 2018 r. - plik w formacie pdf

Grafika #0: Wyniki naboru 7/2017