Wzory formularzy wniosków

Utworzono: 03-08-2016

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, zamieszczamy dokumenty niezbędne potencjalnym beneficjentom w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Zapraszamy do zakładki > Do pobrania > Wzory wniosków

Grafika #0: Wzory formularzy wniosków