Zakończenie naborów

Utworzono: 21-01-2019
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018, 11/2018, 12/2018 i 13/2018 w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło łącznie 8 wniosków.
Nabór 10/2018 - 3 wnioski
Nabór 11/2018 - 0 wniosków
Nabór 12/2018 - 2 wnioski
Nabór 13/2018 - 3 wnioski
Informujemy, że środki przeznaczone na realizację projektów w ww. naborach nie zostały wyczerpane, dlatego w pierwszej połowie 2019 r. będą ogłoszone kolejne konkursy.
Grafika #0: Zakończenie naborów