Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: 16-10-2019

W zakończonym naborze wniosków nr 20/2019 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, w zakresie „Podjęcie działalności gospodarczej” zgłosiło swój udział 10 Wnioskodawców, wyczerpując tym samym limit dostępnych środków w konkursie (czyli 500 000,00 zł).

Większe zainteresowanie konkursem wykazali mieszkańcy z obszaru Gminy Wejherowo, składając łącznie 8 wniosków. Natomiast jedynie 2 Wnioskodawców zgłoszonych do konkursu zamieszkuje Gminę Gniewino.

Informujemy jednocześnie, że konkurs 20/2019 dotyczył rozdysponowania ostatnich środków zarezerwowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” na lata 2014 – 2020 na podjęcie działalności gospodarczych.

Grafika #0: Zakończenie naboru wniosków