Zakończony nabór - Małe projekty IV

Utworzono: 05-02-2013

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż" działający jako Lokalna Grupa Działania 4 lutego br. zakończyło nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach naboru złożono 33 wnioski na łączna kwotę 494 334,14 złotych, pula dostępnych środków w konkursie wynosi 205 000 złotych.

Lista wniosków złożonych

Grafika #0: Zakończony nabór - Małe projekty IV