ZAPISY PRZEDŁUŻONE

Utworzono: 13-05-2021

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż oraz Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
realizujące projekt współpracy pn. „Questy Kaszub Północnych”

ogłaszają nabór osób chętnych do udziału
w 3 – dniowym wyjeździe studyjnym do Bałtowa
oraz 2 – dniowym szkoleniu z realizacji questów.

Terminy:
- wyjazd studyjny do Bałtowa (Województwo Świętokrzyskie) – 15 - 17 czerwca 2021 r.*
- szkolenie z realizacji questów – czerwiec 2021 r. (miejsce szkolenia: Władysławowo) *

*oba terminy zostały zmienione i dostosowane do aktualnych obostrzeń.

Osoby uprawnione do udziały w projekcie:
- muszą zamieszkiwać obszar działania Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż lub Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Działania
albo
- muszą reprezentować jeden z podmiotów działających na ww. obszarze
- są liderami wśród swoich społeczności lokalnych.

Informacje nt. projektu:
"Quest to unowocześniona gra terenowa częściowo łączącą w sobie elementy podchodów i gier harcerskich. Uczestnicy zabawy poruszają się nieoznakowanym szlakiem na podstawie rymowanych wskazówek, które będą im udostępnione w ulotkach opublikowanych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Pokonując trasę questu uczestnicy muszą rozwiązać zagadki, które pozwolą im odgadnąć hasło. Zagadki oraz cały tekst pisany jest wierszem, co ma ułatwić zapamiętanie zawartych w nim informacji historycznych, przyrodniczych, kulturowych czy lokalnych legend. Każdy uczestnik sam sobie jest przewodnikiem. Na końcu każdego questu na "questowiczów" czeka niespodzianka w postaci ukrytego skarbu, którą jest np. możliwość zdobycia okolicznościowej pieczątki, potwierdzającej ukończenie szklaku.

Udział w wyjeździe studyjnym oraz w szkoleniu jest bezpłatny.

W programie wyjazdu studyjnego do Bałtowa m.in. jest:
- poznanie historii powstawania questów,
- przejście dwoma wybranymi szlakami questingowymi,
- seminarium nt. „Wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i historycznych w budowaniu oferty Bałtowa i okolic”
- seminarium „Questing jako nowe narzędzie turystyki oraz forma aktywizacji społeczności lokalnej”
- seminarium „Rozwój społeczno – gospodarczy Bałtowa oparty o ideę ekonomii społecznej i partnerstwa trójsektorowego”
- prezentacja pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa społecznego funkcjonującego w formie spółki z o.o. na przykładzie Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur”

W programie szkolenia z realizacji questu m.in. jest:
- poznanie szczegółów techniki układania questów,
- zasady promowania questów,
- wyjazd szkoleniowy – układanie questu w terenie.

Forma zapisu:
- telefonicznie pod nr tel. 535 310 828 (Bursztynowy Pasaż)

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zapisów:
13 maja – 19 maja 2021 r.

Grafika #0: ZAPISY PRZEDŁUŻONE