ZAPROSZENIE

Utworzono: 04-03-2020

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie, wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” oraz LAG Suupohja Development Association z siedzibą w miejscowości Kauhajoki w Finlandii realizują projekt współpracy ponadnarodowej pt. „Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów”. Wymienione powyżej Lokalne Grupy Działania będą się starać o pozyskanie środków unijnych na realizację przedmiotowego projektu współpracy ponadnarodowej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jedną z części projektu ma być organizacja wspólnego wyjazdu studyjnego na Targi Kauhajoki Food 2020, który odbędzie się w dniach 4 - 6 IX 2020 r.

Jest to rozpoznawalne w Finlandii, duże coroczne wydarzenie, na którym są sprzedawane
i prezentowane lokalne produkty oraz przyrządzane z nich potrawy. Ciekawym elementem targów jest prezentacja sposobów produkcji, promocji oraz sprzedaży lokalnej żywności. Odbiorcami wydarzenia są regionalni przedsiębiorcy, producenci żywności, mieszkańcy regionu oraz turyści.

LGD „Bursztynowy Pasaż” zaprasza do udziału w powyższym wydarzeniu firmy zajmujące się produkcją żywnościowych produktów lokalnych, miejsca noclegowe i gastronomiczne, restauracje, atrakcje turystyczne, działające na terenie gmin: Gniewino i Wejherowo .


W ramach projektu Stowarzyszenie oferuje:

- organizację wspólnego stoiska promocyjnego na Targach Kauhajoki Food 2020, na którym będą promowane lub sprzedawane produkty lokalne,

- usługę tłumacza polsko – fińskiego,

- organizację wyjazdu na targi dla delegacji składającej się z osób reprezentujących firmy, restauracje, miejsca noclegowe lub atrakcje turystyczne zgłoszone do udziału w projekcie (w tym dojazd, nocleg, wyżywienie),

- organizację transportu dla żywnościowych produktów lokalnych i materiałów reklamowych zgłoszonych firm na miejsce realizacji targów,

- wykonanie, druk oraz dystrybucję wspólnego folderu promującego wszystkie przedsiębiorstwa oraz produkty lokalne wytwarzane na obszarze działania Stowarzyszeń „Bursztynowy Pasaż” i „Dolina Raby”, które wezmą udział w projekcie.

Wymienione powyżej elementy współpracy są dla firm zajmujących się produkcją żywnościowych produktów lokalnych, miejsc noclegowych i gastronomicznych, restauracji, i atrakcji turystycznych, oferowane nieodpłatnie (koszty te poniesie Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w ramach realizacji projektu współpracy”).

Ww. przedsiębiorstwa, które zadeklarują udział w projekcie zobowiązane są do zapewnienia (posiadania):

- produktów lokalnych, które będą promowane lub sprzedawane na stoisku targowym
(w uzgodnionych wcześniej ze Stowarzyszeniem ilościach),

- wszystkich niezbędnych formalności i zezwoleń umożliwiających legalny transport
oraz dystrybucję nieodpłatną lub odpłatną produktów żywnościowych poza granicami Polski,

- (nieobowiązkowe) materiałów promocyjnych, w tym ulotek, folderów, wizytówek, gadżetów reklamowych, bannerów, roll-up’ów i itp.


Koszty wyprodukowania produktów lokalnych przeznaczonych na targi, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz druk własnych materiałów reklamowych ponosi Przedsiębiorstwo i jest to Jego wkład w realizację całego projektu.

Udział w projekcie współpracy ponadnarodowej pt. „Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów” można zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie na adres biuro@bursztynowypasaz.pl zeskanowanej deklaracji udziału w projekcie, którą załączamy poniżej.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu w Stowarzyszeniu „Bursztynowy Pasaż” jest Justyna Wiszniewska, Specjalista ds. promocji i współpracy, dostępna pod nr tel. 535 310 828
oraz adresem e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl .


Do pobrania:
- deklaracja współpracy - plik w formacie docx
- deklaracja współpracy - plik w formacie pdf

Grafika #0: ZAPROSZENIE