Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju

Utworzono: 13-11-2017

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pojawiła się możliwość zakupu wyposażenia do ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej a nie tylko budowy lub przebudowy tych obiektów. Aby takie projekty mogły być realizowane przez gminy z obszaru objętego LSR, konieczna jest zmiana brzmienia wskaźnika dla zakresu operacji 2.2.1 Rozwój infrastruktury dla integracji społeczności.

Prosimy o ewentualne wyrażanie e-mailowej opinii na temat proponowanej zmiany na str. 43 i 65 na adres biuro@ bursztynowypasaz.pl do poniedziałku, 20 listopada 2017 r.

Pozostałe wprowadzone zmiany nie wymagają konsultacji społecznych, gdyż obowiązek ich wprowadzenia wynika z Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Strategia Rozwoju - doc

Grafika #0: Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju