ZMIANY

Utworzono: 25-09-2017

Informujemy, że zmieniły się najważniejsze dokumenty regulujące nabory wniosków przeprowadzanych w LGD.

Znowelizowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność wprowadza możliwość wezwania Wnioskodawcę do uzupełnień przez LGD. Z kolei nowością wprowadzoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lat 2014-2020 jest m.in. możliwość ubiegania się przez jednostki sektora finansów publicznych o pomoc niższą niż 63,63% kosztów kwalifikowanych oraz wydłużenie czasu potrzebnego na ocenę wniosków przez Urząd Marszałkowski z trzech do czterech miesięcy.

Dokumenty w nowym brzmieniu znajdą Państwo w zakładce DO PORBRANIA/AKTY PRAWNE.

Grafika #0: ZMIANY