Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Aktualności

2013-01-07

WYBRANE OPERACJE - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

W dniu 4 stycznia 2013r. Rada ds. PROW zebrała się na XIV posiedzeniu, którego tematem był wybór operacji do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Efektem obrad jest wybór 6 operacji do dofinasowania zgodnie z prezentowaną poniżej listą. Wnioski wraz załącznikami zostaną przekazane Urzędowi...

Mapa zrealizowanych projektów

Formularz kontaktowy

Przejdź do góry strony