Ankieta dotycząca zmian w LSR

Utworzono: 23-02-2017

Z uwagi na fakt, iż minęły już dwa lata od czasu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, dokument ten wymaga aktualizacji w odniesieniu do bieżącej sytuacji. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o ocenę proponowanych zmian w Planie działania na lata 2016-2023 oraz wskaźnikach realizacji poszczególnych operacji. Propozycje zmian wynikają z uwag Forum Lokalnego. Państwa sugestie pozwolą nam optymalnie dostosować strategie do bieżących potrzeb.

Projekt „nowego” Planu działania na lata 2016-2023 z zaznaczonymi na czerwono zmianami, o których mowa powyżej. ˂ ˂ ˂ pobierz ˂ ˂ ˂

Zmiany w Palnie Komunikacji będą miały swoje przełożenie na inne punkty LSR. Poprawek w tym zakresie dokona biuro LGD.

˃ ˃ ˃ KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ ˂ ˂ ˂

Grafika #0: Ankieta dotycząca zmian w LSR