Regulamin Biura LGD

Utworzono: 28-04-2017

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Regulaminie Biura LGD, które dotyczyły opisu stanowisk pracowników biura Stowarzyszenia. Zakres obowiązków był dostosowany do PROW na lata 207-2013, więc istniała potrzeba jego aktualizacji, aby odpowiadał bieżącym potrzebom. Poniżej załączamy aktualną wersję dokumentu.

Regulamin Biura LGD - plik w formacie doc

Grafika #0: Regulamin Biura LGD