Moja firma – 50 000 zł na start działalności

Utworzono: 20-03-2017

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania otrzymało do dyspozycji kwotę w wysokości ponad 6 000 000,00 zł. Stowarzyszenie niebawem ogłosi nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Konkurs ogłaszany będzie m.in. dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej.

Pula dostępnych w konkursie środków wynosi 550 00,00 zł i będzie rozdysponowana w formie jednorazowych premii w wysokości 50 000,00 zł. Termin naboru wniosków zaplanowany został na maj 2017 r.

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy gmin Gniewino i Wejherowo, którzy w ciągu ostatnich 2 lat nie prowadzili działalności gospodarczej.

Dodatkowe punkty przy ocenie wniosków można zdobyć m.in. za:
- pochodzenie beneficjenta z grupy defaworyzowanej (w skład tej grupy wchodzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym t.j. osoby bezrobotne w wieku 18-34, długotrwale bezrobotne, bezrobotne płci żeńskiej, bezrobotne bez wykształcenia średniego, bezrobotne bez doświadczenia zawodowego, niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej),
- posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie podejmowanej działalności,
- innowacyjność projektu,
- realizację projektu mającego wpływ na poprawę środowiska naturalnego regionu.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do projektu zachęcamy do zapoznania się z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Lokalne Kryteria Wyboru dla podejmowania działalności gospodarczej ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Lokalne Kryteria Wyboru (pełna wersja) ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Zachęcamy również do zapoznania się z formularzem wniosku, biznesplanu oraz z innymi dokumentami, które są już do Państwa dyspozycji na naszej stronie internetowej.

Formularze do pobrania ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków oraz odpowiedzieć na pytania kierowane ze strony potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” przeprowadzi szkolenia z zakresu przygotowania wniosku. Zapisy na szkolenia przyjmowane są do 7 kwietnia 2017 r. pod nr tel. 58 738 90 15.

Do państwa dyspozycji są też pracownicy biura Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres biuro@bursztynowypasaz.pl, telefonicznie pod nr tel. 58 738 90 15 lub osobiście w siedzibie biura w Gniewinie.

* Powyższa wiadomość nie jest ogłoszeniem naboru w konkursie, a jest to jedynie informacja zachęcająca do przystąpienia do kunkursu, który będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

Grafika #0: Moja firma – 50 000 zł na start działalności