Przetwarzanie danych osobowych

Utworzono: 10-07-2018
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) w załączeniu zamieszczamy formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż powyższe obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązują dla nowo ogłaszanych naborów jak i tych już trwających.

______________________________________________________________________________________________

Piniżej załączamy formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako osoby świadczącej lub udostępniajjącej wkład rzeczowy - plik w formacie docx
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej i lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności - plik w formacie docx
______________________________________________________________________________________________
Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.3 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności - plik w formacie docx
Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.4 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
Grafika #0: Przetwarzanie danych osobowych