Znamy termin

Utworzono: 23-03-2017

Znamy już termin naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Konkurs ogłaszany będzie m.in. dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin konkursu - 4 - 22 maja 2017 r.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do projektu zachęcamy do zapoznania się z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Lokalne Kryteria Wyboru dla podejmowania działalności gospodarczej ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Lokalne Kryteria Wyboru (pełna wersja) ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Zachęcamy również do zapoznania się z formularzem wniosku, biznesplanu oraz z innymi dokumentami, które są już do Państwa dyspozycji na naszej stronie internetowej.

Formularze do pobrania ˃˃˃ KLIKNIJ TUTAJ ˂˂˂

Grafika #0: Znamy termin