Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


    
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

2023-05-23

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 24.05.2023 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie

2023-05-17

Spotkanie informacyjne

dla mieszkańców gminy wiejskiej Wejherowo i Gniewino
do naboru 35/2023 na podjęcie działalności gospodarczej

2023-05-17

Nabór 35/2023

na podejmowanie działalności gospodarczej
dla mieszkańców gminy wiejskiej Wejherowo i Gniewino 

Termin składania wniosków: 31.05.2023 – 13.06.2023

2023-05-16

Wyniki konsultacji budżetu, planu działania, planu komunikacji oraz monitoringu i ewaluacji

sporządzonych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

2023-04-26

Konsultacje budżetu i planu działania

sporządzonych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

2023-04-19

Konkurs AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK

otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 000,00 zł w ramach konkursu 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023

Mapa zrealizowanych projektów

Formularz kontaktowy

Przejdź do góry strony