Konsultacje Kryteriów wyboru grantobiorców

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Utworzono: 09-05-2024

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przystępuje do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do poniższego dokumentu,
prosimy o ich zgłaszanie poprzez wypełnienie oraz wysłanie załączonego poniżej Formularza składania uwag

pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie,
lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (aul. Szkolna 3)
do 17.05.2024 r.