Wyniki Konkursu "Lokalna Strategia Rozwoju Szansą dla Nas" 

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy gmin: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Wejherowo. Gratulujemy ;-)

Utworzono: 29-07-2022

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 29.07.2022 r. wg kryteriów oceny opisanych w Regulaminie wyłoniła następujących Laureatów Konkursu "Lokalna Strategia Rozwoju Szansą dla Nas":

Miejsce 1 – Dorota Borówka, Gmina Choczewo
nagroda: Karta Podarunkowa do sklepu Media Expert o wartości 2 000 zł


Miejsce 2 – Bartłomiej Zambrzycki, Gmina Nowa Wieś Lęborska
nagroda: Karta Podarunkowa do sklepu Media Expert o wartości 1 500 zł


Miejsce 3 – Kornel Jasiński, Gmina Wejherowo
nagroda: Karta Podarunkowa do sklepu Media Expert o wartości 1 000 zł

Przyznane nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora w Gniewinie przy ul. Szkolnej 3 (budynek Hali Widowiskowo - Sportowej, wejście z lewej strony budynku, I piętro) w terminie od 4.08.2022 do 4.10.2022 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 8.00 - 16.00.

W imieniu Członków Komisji Konkursowej, Zarządu Stowarzyszenia oraz pracowników biura  serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

W konkursie wzięło udział 131 osób, natomiast wypełnionych ankiet wpłynęło do biura 204. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz przesłane uwagi i sugestie dotyczące zamieszkiwanych przez Państwo gmin. Wszystkie otrzymane informacje są dla nas bardzo cenne i posłużą do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż obejmującej perspektywę finansową 2021-2027.

A poniżej prezentujemy wykres podsumowujący ilość osób ankietowanych w Konkursie (podaną w %) z podziałem na gminy i miasta członkowskie Lokalnej Grupy Działania (stan na 29.07.2022 r.):