OFERTA TURYSTYCZNA I SZKOLENIOWA

Utworzono: 08-08-2023

Oprowadzamy grupy po Questach Kaszub Północnych przybliżając uczestnikom szczegóły projektu i prezentując największe atrakcje gmin Gniewino i Wejherowo oraz prowadzimy wykłady na temat aktywizacji lokalnych społeczności, roli sołtysów i lokalnych liderów w kreowaniu rozwoju społeczności wiejskich, Smart Villages, marketingu miejsca, podejścia LEADER, zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz źródeł pozyskania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych.
 
Nasza oferta skierowana jest do Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych, (m.in. fundacji, KGW, OSP), sołectw oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 
 

Justyna Wiszniewska - Pracownik LGD, Specjalista ds. współpracy i promocji

Lokalny lider działający na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej.  Członek Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacja projektów współpracy oraz zadań związanych z aktywizacją i nabywaniem umiejętności przez członków lokalnych społeczności.  Z wykształcenia Technik obsługi turystycznej oraz Marketingowiec. Poza doświadczeniem zdobytym podczas wykonywania pracy zawodowej interesuje się grafiką komputerową, mediami społecznościowymi oraz marketingiem miejsca i rozwojem obszarów wiejskich.
 
Emilia WaśkowskaPracownik LGD, Specjalista ds. naboru wniosków i administracji
 
Dawniej pracownik Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, obecnie wspiera stowarzyszenie swoją wiedzą i doświadczeniem. Specjalizuje się w koordynacji i realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW.  Na co dzień monitoruje postępy wdrażania działań w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju oraz na bieżąco aktualizuje jej zapisy.  Prowadzi szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów pomocy w ramach LSR oraz dla członków Rady. Jest nieoceniona w ramach świadczenia pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie realizacji projektów na etapie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Posiada uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego z doskonałą znajomością historii, geografii i oferty kulturalno - turystycznej regionu.
 
 
- do 3 godzin – 250 zł brutto*
- każda następna godzina – 50 zł brutto*
Wystawiamy faktury VAT.
*Cennik określony na podstawie Zarządzenia Prezesa Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż nr 46/LGD/2023 z 03.04.2023 r.
 
 
tel. 535 310 828            e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl