Materiały do konsultacji

Prezentujemy do konsultacji diagnozę obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

Utworzono: 25-11-2022
Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące:
- położenia i warunków fizjograficznych obszaru,
- demografii,
-  charakterystyki gospodarki i przedsiębiorczości,
- turystyki, 
- rynku pracy,
- społeczeństwa obywatelskiego,
- polityki, przedsiębiorczość i problemów społecznych,
- stanu środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii,
- kultury i dziedzictwa kulturowego wsi,
- gminnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej i kulturalno – społecznej,
- rolnictwa i rynku rolnego.
 
Zaprezentowane poniżej dane pozyskane zostały:
-  ze źródeł ogólnodostępnych (GUS, ARiMR, Państwowa Komisja Wyborcza, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wyszukiwarki REGON i KRS, Biuletyny Informacji Publicznej, Lasy Państwowe i inne źródła dostępne online),
- bezpośrednio od jednostek publicznych (urzędy gmin i powiatów, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne),
- z ankiet badających jakość życia na obszarze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż,
- podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych z przedstawicielami sektorów: mieszkańców, społecznym, gospodarczym i publicznym.
 
Poniższa diagnoza ma charakter wywoławczy (wstępny) i stanowi raport otwarcia.
Jego treść może podlegać modyfikacji w toku prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, na podstawie materiałów, raportów i informacji pozyskanych na późniejszym etapie prac nad dokumentem. 
 
W przypadku uwag lub sugestii do diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich
pisząc na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl 
lub wypełniając i przesyłając
>>>FORMULARZ KONSULTACYJNY<<<
lub zgłaszając osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie przy ul. Szkolnej 3
(budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, wejście od lewej strony obiektu)

do 23 grudnia 2022 r.