WYNIKI ANKIETY DLA ROLNIKÓW

do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 21-02-2023

Ankietę można było wypełniać i składać za pośrednictwem formularzy Google lub wysyłając na adres mailowy: biuro@bursztynowypasaz.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie bursztynowypasaz.pl albo pisząc na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, lub osobiście w biurze stowarzyszenia w Gniewinie (adres powyżej), w terminie 31.01.-19.02.2023 r.

W wyniku badania ankietowego do biura wpłynęły przydatne i merytoryczne uwagi i sugestie złożone przez 15 osób.

Poniżej prezentujemy wyniki: