Wybrano Lokalne Strategie Rozwoju na lata 2021-2027, które będą realizowane w województwie pomorskim

w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027.

Utworzono: 12-12-2023
5 grudnia 2023 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, wybrała 15 Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 – 2027, które łącznie obejmą obszar wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców województwa pomorskiego.  Wśród nich znajduje się LSR Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, obejmująca obszar gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miasto Łeba.
Jak podaje Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (www.rpo.pomorskie.eu): „Pozytywna ocena i wybór strategii oznacza, że organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, gminy, instytucje kultury, osoby fizyczne z obszaru nią objętego będą mieć w przyszłości szanse na realizację swoich projektów.”
 
 
Lokalne Grupy Działania z woj. pomorskiego czekają teraz na wezwanie Zarządu Województwa Pomorskiego do podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, co ma nastąpić w styczniu 2024 r.