Biuro i pracownicy

Utworzono: 17-06-2022

Emilia Waśkowska

Emilia Waśkowska – Specjalista ds. naboru wniosków i administracji
Do niedawna pracownik Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, obecnie wspiera stowarzyszenie swoją wiedzą i doświadczeniem. Specjalizuje się w koordynacji i realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW.  Na co dzień monitoruje postępy wdrażania działań w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju oraz na bieżąco aktualizuje jej zapisy.  Prowadzi szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów pomocy w ramach LSR oraz dla członków Rady ds. PROW. Jest nieoceniona w ramach świadczenia pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie realizacji projektów na etapie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.
Kontakt: e.waskowska@bursztynowypasaz.pl

Justyna Wiszniewska

Justyna Wiszniewska - Specjalista ds. współpracy i promocji
Lokalny lider działający na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej.  Specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacja projektów współpracy oraz zadań związanych z aktywizacją i nabywaniem umiejętności przez społeczność lokalną w ramach funkcjonowania LGD.  Zajmuje się współpracą z mediami oraz obsługą strony internetowej. Tworzy koncepcje i projekty materiałów promocyjnych stowarzyszenia.  
Kontakt: biuro@bursztynowypasaz.pl