Oznaczenie projektów

Utworzono: 23-06-2022

Szanowni Państwo,

Unia Europejska (UE) wymaga informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Poniżej znajduje się opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Logotyp Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż: