Nabór wniosków na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju 2021-2027 zakończony!

Utworzono: 02-06-2023
7 czerwca br. zakończył się prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jak czytamy na stronie www.rpo.pomorskie.eu „w ramach naboru złożonych zostało 15 lokalnych strategii, każda dla innego obszaru województwa pomorskiego. Łącznie, obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców. Złożone dokumenty będą teraz podlegać kilkuetapowej ocenie: spełnienia warunków formalnych, kryteriów dostępu oraz kryteriów eksperckich. Zakończy ją decyzja o wyborze strategii. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, gminy, instytucje kultury, osoby fizyczne z terenów strategii wybranych ostatecznie do finansowania będą mieć w przyszłości szanse na realizację projektów na swoim obszarze.” 
 
Źródło mapy: www.rpo.pomorskie.eu

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” złożyło wniosek o wybór LSR na lata 2021-2027 w dniu 2 czerwca br. - jako pierwsza Lokalna Grupa Działania w województwie pomorskim ;-)

 
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania strategii. W szczególności chcielibyśmy podziękować przedstawicielom samorządów: gm. Choczewo, gm. Gniewino, gm. Wejherowo, gm. Cewice, gm. Nowa Wieś Lęborska, gm. Wicko, m. Łeba oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku. Bez Państwa zaangażowania byłoby o wiele trudniej. Dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych, gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy, Stowarzyszenia LOT Łeba – Błękitna Kraina, Stowarzyszenia Dorzecze Łeby, klubów emerytów i seniorów, gminnych centrów kultury oraz powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w Lęborku i Wejherowie. Pragniemy również podziękować sołtysom, członkom Rad Gmin i Rad Sołeckich, członkom Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, lokalnym liderom oraz wszystkim pozostałym osobom, które wzięły aktywny udział w procesie powstawania strategii. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i wiedzę, którą się z nami podzieliliście oraz nieocenione rady i sugestie. 
 
O dalszych postępach nad akceptacją strategii będziemy informować Państwa na bieżąco.